A várakozásoknak megfelelően az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Eszközkezelő működésére vonatkozó módosításokat, így lazítottak a hiteleseket megsegítő programba történő belépés feltételein. Bár a változtatások oka, hogy még többen tudjanak élni a lehetőséggel, a célként kitűzött 25 ezer megvásárolt ingatlan még nagyon távolinak tűnik.

A NET program lényege, hogy a súlyosan eladósodott családok otthonait a Magyar Állam megvásárolja, az adós ezzel lemond tulajdonjogáról, ugyanakkor bérlőként továbbra is otthonában maradhat. Az eljárás során a hitelező elengedi a tartozás ingatlanértékesítés után fennmaradó részét. Fontos kitétel, hogy az értékesítéshez a hitelező pénzintézetnek is hozzá kell járulnia. Mivel az állam a legtöbb esetben csak a tartozás egy részét téríti meg a banknak, a hitelintézeteknek nagyobb összegű tartozás esetén nem éri meg csatlakozni a programba. Annak, aki ezen az első rostán továbbjut, még viszonylag sok feltételt kell teljesíteni a jogosultsághoz, amelyek a hitelre, az ingatlanra és az adós szociális helyzetére egyaránt vonatkoznak.

A jogosultság korábbi feltételei:

- A hitelszerződést 2009. december 30. előtt kötötték
- A kölcsön összege felvételkor az ingatlan forgalmi értékének 25 és 80 százaléka között volt, államilag támogatott hitel esetében ugyanakkor elérhette a 100 százalékot.
- Az adós 2012. január 1-jén már legalább 180 napja nem törlesztett
- Az ingatlan forgalmi értéke Budapesten és megyei jogú városokban nem haladta meg a 15 millió Ft-t, más településeken a 10 millió Ft-t.
- Az adósnak a felajánlott ingatlanon kívül nincs más lakástulajdona
- Legalább 2011. szeptember 28. óta a felajánlott ingatlanon van az adós bejelentett állandó lakcíme
- Az adós, vagy a vele egy háztartásban élő házastárs/élettárs ápolási díjban vagy saját jogú nyugellátásban részesül, vagy

- Legalább egy, családi pótlékra jogosító gyermek nevelése mellett
-Rendszeres szociális segélyben/foglalkoztatást helyettesítő támogatásban/lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy a háztartásban nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Változások:

- Az ingatlanokra vonatkozó értékhatárt 5 millió forinttal megemelték, így Budapesten és a megyeszékhelyeken 20 millió, más településeken 15 millió forint lehet az ingatlanok maximális ára
- Megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők is részt vehetnek a programban
- A jogosultságot már nem csak a házastársi, élettársi kapcsolat mellett a hozzátartozói viszony is megalapozza
- A fél éven túli tartozásnak 2013. január 1-jén kell fennállnia, így azok is jogosulttá válnak, akiknek a tavalyi év során halmozódott fel tartozásuk.

A költségvetésben 2013-ra 33 milliárd Ft van elkülönítve erre a célra, ami szakértők szerint mintegy 10 ezer ingatlan megvásárlására lehet elegendő. A kormány célja, hogy 2014-re 25 ezer családot vonjanak be a programba. Ez a szám még nagyon távolinak tűnik annak fényében, hogy tavaly mindössze 600 ingatlant vásároltak meg. Ebben szerepet játszhatnak a szigorú kritériumok is, és bár a jelenlegi változások a jogosultság kiszélesítését célozzák meg, a feltételek alapjaiban nem változtak, így sok család továbbra sem élhet majd ezzel a lehetőséggel.

Igény viszont lenne az ilyen típusú mentőövre. A lakások eszközkezelőtől való visszabérlése sokkal népszerűbb megoldás lenne például az ócsai lakóparknál, hiszen ebben az esetben az adósokat nem szakítanák ki megszokott életterükből, nem kellene munkahelyüket feladni, a gyerekeket más iskolába íratni, és a családok anyagi helyzetének javulása esetén korlátozott ideig ugyan, de lehetőség nyílna az ingatlan visszavásárlására is.

Az adósok a hitelintézeteknél kezdeményezhetik lakásuk bevonását a programba, és az ügyintézés is ezek fiókjaiban történik. A program részleteiről további információk érhetők el a PSZÁF és a Nemzeti Eszközkezelő honlapján.

Előző cikkünk: Irodai költségek: mindenre gondoltunk?

További bejegyzések:

Bérlakás vagy saját tulajdon? Mi éri meg jobban?
Munka másik városban - Lakhatási támogatás a mobilitásért
Veszélyes vizeken: védelmi tippek otthonra
Megéri az árfolyamgát?
Kevesebb bérlakás, növekvő igény